Esdevé Comunicació.Màrqueting ciutadà,Projectes,Gestió d'imatge.

Màrqueting ciutadà

Sensibilització, edició de
publicacions, gabinet de
premsa, campanyes de
comunicació.

Projectes

Estratègia, producció
d’esdeveniments, facilitat
empresarial.

Gestió d'imatge

Publicitat, representació
virtual, posicionament
corporatiu.


Contacte:
Mariló Gradolí
670362644
gradoli@esdeve.com
gradoli@esdeve.com